Ana Vasillevska
Trajnues profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) Psikolog i diplomuar, psikoterapist gestalt
Fusha e ekspertizës: Rritja dhe zhvillimi personal, metodat dhe mjetet e kërkimit të tregut
Posta elektronike: anadimitrovska@yahoo.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content