Punonjës xehërori ne jamë

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Верификацијата истекува во 6 Shkurt, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

70

Praktik

 
170

Vlerësimi

 
10

Numri total i orëve

250

PROGRAME TË NGJASHEM

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content