INSTALUES TË SISTEMEVE KOMBINUESE DIELLORE

Qëllimi kryesor i këtij programi është që kandidatët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi, përkatësisht kompetenca për montimin, instalimin dhe servisimin e sistemeve diellore të kombinuara . Kjo degë po avancon intensivisht në mbarë botën për shkak të kostos së lartë të energjisë elektrike   Vendi ynë është një importues i energjisë elektrike. Për të reduktuar […]