Këshilli për Arsimimin e të Rriturve ka vendosur një strategji për arsimin e të rriturve 2010-2015. Ky dokument jane përcaktuar objektivat strategjike të realizimit në periudhën 2010-2015 do të përqëndrohen në të gjitha palët e interesuara në fushën e arsimit për të rritur.

Lini një Përgjigje