Nga muaji  nëntori 2012 deri më qeshor 2013, rreth 90 persona do të trajnohen në gjashtë vende të ndryshme të Maqedonisë për aftësi themelore në shkrim/lexim.

Persona socialisht të përjashtuar  si prindër të vetëm, shkelës të ligjit në moshë të re dhe persona nga komuniteti rome do të marrin pjesë në këto pilot programe.

 

Gjatë javës së parë të Tetorit, ekipet lokale përgjegjës për Pilot Progamet per Analfabetizëm kanë punuar me ekspertë europian në Manastir(Sumnal), Prilep(Universiteti i hapur multikulturor), Shuto Orizari(Qendra Rome për Resurse), Dolneni(komuna), Veles (Shtëpia Arsimore Korrektuese për të mitur) dhe Shkup(Sumnal).

Cdo ekip është i përbërë nga disa trajner dhe një kordinator, të cilët së bashku me ekspertë europian kanë përgaditur metodologjinë e trajnimit si dhe dokumentat që duhet të përdoren gjatë trajnimit.

Në javën e dytë të Tetorit, ekipet lokale do të marrin pjesë në trajnimin për trajner në Shkup për të definuar materialet pedagogjike për arsimin e të rriturve.

Lini një Përgjigje