IP Qendra për Arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar në bashkëpunim me bashkësinë gjermane të universiteteve popullore – filial në Shkup), nënshkruan një Memorandum të Bashkëpunimit.

mavrovo

Në periudhën shtator – dhjetor 2010 IP Qendra e arsimimit për të rritur në bashkëpunim me DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Shoqatës Gjermane të universiteteve publike – një degë e Shkupit), projekti u zbatua për verifikimin e programeve për arsim.

Projekti synon të zhvillojë një procedurë për verifikimin e programeve për arsimin dhe për zhvillimin e programeve model për arsimin e të rriturve.

IP Qendra për edukim për të rritur nga 26-28 nëntor 2010 Seminari për ofruesit e arsimimit për të rritur. Pjesëmarrësit e seminarit ishin përfaqësues të ofruesve të shërbimeve të arsimimit të të rriturve nga sektori publik dhe privat. Ky seminar u prezantoi: aktivitetet dhe rolin e IP Qendrës për Arsimimin e të Rriturve, gjendja aktuale e arsimimit të të rriturve në Maqedoni, situata demografike e popullsisë në Maqedoni dhe konceptin e të mësuarit elektronik dhe në distancë dhe zbatimi i saj në kuadër të sistemit arsimor për të rriturit.

Lini një Përgjigje