ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕБ, БУРЕК И БЕЛИ ПЕЧИВА

Основна цел на програмата е да се оспособат лица да изведуваат работни задачи за занимањето Производител на леб, бурек и бели печива. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Производител на леб, бурек и бели печива во пекара. Програмата е […]

Изработувач на пица

Основна цел на програмата е да се оспособат лица да прават пици. Програмата овозможува работно оспособување за подготвување на пици. Програмата е во времетраење од три месеци или 150 часа, каде се опфаќаат стручни и теоретски содржини кои ќе се реализираат во опремени училници и пицерии. Во однос на структурата на реализација на програмата истата […]

Готвач

Програмата Готвач – е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе бидат во насока на помагање на кандидатите во зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, зголемување на можностите за вработување. Кандидатите ќе се оспособат за вклучување во организацијата на работата во […]

Готвач во угостителски објект

Програмата овозможува оспособување на кандидатите за Готвач -Угостител и истата е со  времетраење од 156 часа, од кои 31 час за теоретскиот и 125 часа за практичниот дел, опфаќа  стручно-теоретски предавања кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вовед во практичната обука која ќе се изведува во опремена кујна  . Oбуката ја […]

Готвач- Гастроном

Програмата Готвач гастроном –  е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе бидат во насока на помагање на кандидатите во зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, зголемување на можностите за вработување. Кандидатите ќе се оспособат за вклучување во организацијата на работата […]

Слаткар

  Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето слаткар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во угостителски објекти и слаткарски работилници. Учесникот ќе биде оспособен да подготвува и извршува разни видови слаткарски производи согласно рецептури, како и подготовка и декорација на слаткарски […]