Козметичар за лице и тело

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена проверка, практична изведба и изработено портфолио и заршен испит кои водат кон стекнување на сертификат за козметичар за нега на лице и тело.

Времетраењето на програмата е 200 часа од кои 55 часа се стручна теорија, 145 часа се практична обука во реални работни услови и 10 часа се наменети за оценувањено. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.

Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви во козметиката (Напреден курс и Специјализиран курс).

Верификацијата истекува во април 19, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Наполнети 17 години
минимум средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

55

Пракса

145

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

19/04/2022

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content