ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во декоративниот маникир и педикир, како и правилно користење на средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Учесникот ќе се стекне со компетенции за правилно примена на правилата и прописите за заштита и безбедност при работа како и деловно комуницирање со клиентите и соработниците
Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за декоративен маникир и педикир.
Времетраењето на програмата е 130 часа од кои 40 часа се стручна теорија, 80 часа се практична обука во реални работни услови и 10 часа се наменети за оценување.
Проверка на знаењето и оценувањето ќе се изведува во тек на обуката и на крај од обуката како завршен испит. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата во училница/просторија опремена согласно норматив за опрема и наставни средства и помагала и во козметички салон соодветно опремен. За реализација на програмата ќе бидат вклучени двајца предавачи: наставник со завршени студии по медицина и професионален маникир педикир/естетичар за нега на раце и нозе. По успешно завршување на обуката учесникот се стекнува со сертификат за Декоративен маникир и педикир. Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви (Напреден курс и Специјализиран курс).

Верификацијата истекува во јануари 18, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку основно образование
Возраст над 15 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

42

Пракса

88

Оценување

Вкупен број на часови

130

Датум на верификација

18/01/2022

Струмица

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content