Maсер за лице и тело

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи од класична масажа, дип тишу,антицелулитна пневмомасажа,  спортска и козметичка на лице,како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, производи и инвентар.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат  Масер за лице и тело

Времетраењето на програмата 334 часа од кои 134 часа се стручна теорија, 200 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценувањето. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.Програмата нуди и он-лине следење на наставата на посебна платформа.

Проверката на знаењето се изведува континуирано во усна, писмена форма и практична работа. По завршувањето на обуката учесникот ќе полага (теоретски и практичен) завршен испит,  а по успешно положениот завршен испит учесникот се здобива со Серификат Масер за лице и тело

Верификацијата истекува во февруари 9, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Arsimi i mesëm i detyrueshëm i kryer

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

134

Пракса

200

Оценување

Вкупен број на часови

334

Датум на верификација

28/02/2023

Gjevgjeli

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content