Maсер во козметички салон

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во масажата, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати, матерјали и инвентар.

 

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за масер во козметички салон.

 

Времетраењето на програмата е 100 часа од кои 20 часа се стручна теорија, 70 часа се практична обука во реални работни услови и 10 часа се наменети за оценувањено. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 

 • организира прием на клиентот во салонот,
 • идентификува средства и препарати за масажа,
 • разликува методи за одредување на статусот на клиентот за масажа,
 • индентификува и правилно користи приборот, уреди, апарати и средствата за работа,
 • избира средства и препарат за различни техники на масажа
 • применува техниките на класична масажа на тело со употреба на масажни масла според типот на кожата, како и со билни и фито – ароматски масла
 • изведува релаксациона масажа на разни типови на кожа на лице и тело
 • користи различни третмани за антицелулитна масажа
 • изведува арома масажи со разни комбинации на масла и серуми
 • идентификува акупресурните точки
 • развива одговорност при работа и интерес за доживотно учење.
 • применува прописи за заштита при работа и заштита на животната средина.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Основно ниво на образование: основно образование и возраст од најмалку 15 години.

Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка).

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

20

Пракса

70

Оценување

10

Вкупен број на часови

100

 

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 

 • организира прием на клиентот во салонот,
 • идентификува средства и препарати за масажа,
 • разликува методи за одредување на статусот на клиентот за масажа,
 • индентификува и правилно користи приборот, уреди, апарати и средствата за работа,
 • избира средства и препарат за различни техники на масажа
 • применува техниките на класична масажа на тело со употреба на масажни масла според типот на кожата, како и со билни и фито – ароматски масла
 • изведува релаксациона масажа на разни типови на кожа на лице и тело
 • користи различни третмани за антицелулитна масажа
 • изведува арома масажи со разни комбинации на масла и серуми
 • идентификува акупресурните точки
 • развива одговорност при работа и интерес за доживотно учење.
 • применува прописи за заштита при работа и заштита на животната средина.

Датум на верификација

05/03/2019

Сттумица

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content