ШМИНКЕР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособуваака прикаѓаниње на учесникот. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во Фризерско-козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Ќе се применува стручна терминологија и учесниците ќе бидат запознаени со работните задачи, со правилата за безбедност и заштита при работа и здравје.

Теоретскиот дел ќе биде  реализиран од наставен кадар, согласно нормативот за наставен кадар за стручно образование, додека практичниот дел ќе биде рализиран од професионален шминкер. Проверката на учесникот се изведува во текот на целата обука,како и на крај од обуката во завршен испит.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата, задолжително треба да имаат завршено основно образование и да се на возраст над 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

35

Пракса

115

Оценување

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

28/05/2020

-

Шминкер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content