Фризер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за работа Фризер им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата,хигиена на коса и скалп, потстрижување, обликување, ондулација и боење,администрира и наплатува услуги, закажува термин, да комуницираат со клиенти и соработници. Времетраењето на програмата е 3,5 месеци, односно 210  часа, од кои теорија 50 часа и пракса 160 часа. Теоретскиот дел на наставата ќе се реализира  во училница, кабинет опремен според соодветни технички услови, а практичниот дел во фризерски салон. Оценувањето ќе се спроведува континуирано по секоја тема во тек на обуката и на крај како завршен испит. Учесниците кои со успех ќе го положат завршниот испит се стекнуваат со Сертификат за Фризер по верифицирана програма.

Верификацијата истекува во април 19, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Наполнети 15 години
минимум  основно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

160

Оценување

0

Вкупен број на часови

210

Датум на верификација

19/04/2022

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content