Фризер за жени

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главната цел на програмата „Фризерза жени“  е насочена кон вработување во  фризерски салони и директно самовработување, преку  стекнување на стручно оспособување во областа на фризерството. Преку теоретска и практична настава учесниците ке се здобијат со знаења и вештини од областа на фризерството. Сите учесници ќе стекнaт основни  познавања за занимањето  фризер и  ќе се оспособат за  воспоставување професионална комуникација со клиентите; ќе разликуват и користат опрема, прибор и алат за работа; ќе користат  принципи за безбедност при работа; ќеприготвуваат клиент за третман на коса;ќе  разликуваат разни постапки на третирање на скалпот; ќе применуваат разни постапки за изработка  на фризури; ќе мијат коса, потстрижуваат, обликуваат, бојат и белат коса; ќе применуват норми на работна етика.

Програмата се состои од теоретски и практичен дел.

Обуката е со времетраење од 3 месеци.Вреднувањето на учесниците се изведува усно, писмено и од постигнатите цели на практичниот дел. За секој ученик ќе има посебно портфолио.

Учесниците полагаат завршен испит, и со успешно полагање на истиот се здобиваат со сертификат за Фризер за жени.

Верификацијата истекува во април 16, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата, задолжително треба да имаат завршено основно образование и да се на возраст над 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

85

Пракса

125

Оценување

0

Вкупен број на часови

210

Датум на верификација

16/04/2021

Штип

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content