Сомелиер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за презентирање, подготовка и послужување на вино, презентирано и сервирано со стандардни стручни техники за послужување вино и повеќе начини на послужување. Исто така ќе стекне знаења, вештини и компетенции за производството на различни видови вина.

Програмата овозможува самостојно извршување на разновидни работи и задачи од областа на сомелиерството, распознавање на видовите вина по сорта , квалитет и поднебје, изведување на сложени работи при презентирање за технолошкиот процес на производството на црвени, бели, розови и пенливи вина, следење и потенцирање на присуството на алкохол, стручно ракување со разни алатки и уреди за отварање и чување на вино, декантирање на вино, стручното послужување вино од добар познавач на виното – сомелиер.

Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се обучат и како да ја чистат и проверуваат опремата пред и по употреба, како да ги подготвуваат и расчистуваат површините за послужување на вино и други напитоци и пијалaци, да ги применуваат прописите за одржување на хигиена и заштита при работа и да ги почитуваат ХАССАП стандардите, применувајќи мерки за здравје, безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина. Исто така, учесниците ќе се обучат и стекнат комуникациски способности за комуникација со корисниците на услугите, љубители на врвно вино, комбинирано со храната и пијалаци и напитоци, приготвени од сомелиерот според утврдени стандарди и норми за приготвување на соодветен угостителски начин.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку основно образование

Возраст над 18 години, психофизички здрав и да поседува уреден санитарен преглед

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

24

Пракса

48

Оценување

0

Вкупен број на часови

72

Датум на верификација

16/12/2019

-

Бармен

Послужувач

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content