Службеник во сметководство

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата има за цел учесникот да се стекне со практично познавање, а подоцна и примена  на стекнатото знаење и можност за поголема конкурентност на пазарот на труд.

Квалитетната сметководствена едукација е важна. Програмата практично ги воведува и почетниците кои немаат предзнаења од оваа област, а и тие кои носат знаење од средните економски училишта или факултетите.

Предвидено е работа во група до 10 учесници, што резултира со голем успех кај сите учесници. Работиме со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на едукацијата на кој е инсталиран професионален сметководствен софтвер. Добива прирачник и свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една компанија, а со книжење на истите се симулира реално сметководство на таа компанија.

Програмата резултира сè за сметководство во деловно планирање, анализирање и евидентирање на трансакции, книжења по финансиски извештаи, комплетирање на сметководствен циклус, капитал, интерни контроли и целокупно сметководство кај правни субјекти – профитни и непрофитни.

Временска рамка:

17 недели- 102 часа и 48 часа пракса, вкупно 150 часа

(два пати неделно по 3 часа и секоја втора недела по 6 часа пракса)

Верификацијата истекува во декември 20, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Ka kryer arsimin e mesëm katërvjeçar

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

26

Пракса

124

Оценување

0

Вкупен број на часови

150

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content