Програмер – оператор на струг и глодалка

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата дава можност учесниците да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да управуваат со струг и глодалка. Програмата е со времетраење од 370 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремена училница –  кабинет со програма за симулации, така што овозможува  учесниците во програмата да развијат способности за успешно ракување со компјутерско управувани машини   и користење на готови компјутерски програми и интегрирани околини за програмирање. Со стекнување на овие вештини во иднина на Учесниците ќе им овозможи успешен професионален развој. Оспособеноста на учесниците за користење на компјутерите и компјутерските програми ќе им овозможи и олеснување во процесот на работа и учење низ работата, како и нивно вклучување во процесот на новите предизвици на животот. Изборот на програмските подрачја и содржини кај учесниците ќе развие продлабочено логично расудување и ќе ги оспособи творечки да пристапуваат кон решавање на различни проблеми во реалноста и изработката  на најразлични делови на универзален и CNC струг и глодалка.

По завршувањето на Програмата се полага завршен испит пред комисија со цел да се проверат стекнатите вештини и компетенции. По успешно завршената проверка учесниците се стекнуваат со сертификат за Програмер – Oператор на  струг и глодалка.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно образование.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

100

Пракса

250

Оценување

20

Вкупен број на часови

370

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content