ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Инструкторот по фитнес овозможува подобрување на физичката и здравствената состојба на групи и индивидуалци преку стручни вежби засновани на соодветни и прецизно изработени програми. Инструкторот по фитнес ја идентификува физичката способност на клиентите, ги усогласува нивните барања и желби, го креира и усогласува тренажниот процес со нивните можности, демонстрира вежби и разни техники за движење на телото, дава инструкции за  правилно користење на опремата, ги води и дозира  фитнес вежбите, ги оценува постигањата и напредокот на секој поединец и групата во целина, како и квалитетот на реализацијата на тренажниот процес

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Наполнети 18 години

Минимум средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

40

Пракса

110

Оценување

0

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

30/09/2020

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content