ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники водекоративниот маникир и педикир, како и правилно користење насредства за работа, опремата, препарати и инвентар.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за декоративен маникир и педикир.

Времетраењето на програмата е 100 часа од кои 20 часа се стручна теорија, 73 часа се практична обука во реални работни услови и 7 часа се наменети за оценувањено.
Проверка на знаењето и оценувањето ќе се изведува во тек на обуката и на крај од обуката како завршен испит. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.

Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви (Напреден курс и Специјализиран курс).

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

– организира прием на клиентот во салонот,
– идентификува средства за нега на кожата и нокти на раце и нозе,
– разликува методи за одредување на статусот на кожата на раце, нозе и нокти,
– индентификува и правилно користи приборот и средствата за работа,
– избира средства и препарат за третман на природни нокти,
– изведува техника на француски маникир
– применува во практика акрил и гел техника
– изработува лиени нокти
– креира и декорира нокти
– развива одговорност при работа и интерес за доживотно учење.
– применува прописи за заштита при работа и заштита на животната средина.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование: основно образование и возраст од најмалку 15 години.
Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка).

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

20

Пракса

73

Оценување

7

Вкупен број на часови

100

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

– организира прием на клиентот во салонот,
– идентификува средства за нега на кожата и нокти на раце и нозе,
– разликува методи за одредување на статусот на кожата на раце, нозе и нокти,
– индентификува и правилно користи приборот и средствата за работа,
– избира средства и препарат за третман на природни нокти,
– изведува техника на француски маникир
– применува во практика акрил и гел техника
– изработува лиени нокти
– креира и декорира нокти
– развива одговорност при работа и интерес за доживотно учење.
– применува прописи за заштита при работа и заштита на животната средина.

Датум на верификација

28/02/2019

Струмица

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content