ВЕШТИНИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕНАЏМЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Оваа програма е креирана за лицата кои работат во секторите за човечки ресурси или во помалите организации на работна позиција која ги извршува задачите за човечки ресури. Оваа програма има за цел да ги унапреди и продлабочи знаењата и посебно вештините кај лицата кои работат во секторите за човечки ресурси.
Оваа програма преку практичната работа и вежби посебно ќе придонесе за стекнување на вештини кои ќе ќе бидат ставени во финкција на ефикасно вршење на работните задачи.
Програмата е составена од шест модули во кои се разработуваат функциите поврзани со вештините за развој на менаџмент на човечки ресурси. Според наставниот план обуката трае 80 часа, во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби од областа.
По завршувањето на секој модул учесниците ќе бидат оценувани врз основа на нивниот напредок. По успешно завршената програма и позитивната оценка учесникот добива Сертификат за програмата Вештини за развој на стратегиски менаџмент за човечки ресурси

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено минимум средно четиригодишно образование
Кандидатите да имаат наполнето 18 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

16

Пракса

64

Оценување

Вкупен број на часови

80

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content