Брендирање на работодавач

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за Брендирање на работодавач, цели на учесниците да им обезбеди најнови знаења, вештини и техники за создавање на стратегија, која најдобро ќе ги истакне вредностите, внатрешните практики за управување со човечки ресурси на организацијата и ќе и помогне да изгради позитивна слика во јавноста.

Главната цел на програмата е да им овозможи на учесниците да изградат внатрешни компетенции и експертиза, потребни за решавање на главните предизвици со брендирањето на работодавачот, и како резултат да воведат нови политики и процедури во компаниите, автентичен лидерски стил и култура со цел да ги привлечат, мотивираат и да ги задржат квалификуваните вработени во редовите на компанијата.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат.

Времетраењето на програмата е 80 часа, од кои 48 часа теоретска обука, 30 часа се практична обука и 2 часа се наменети за оценувањето. Теоретскиот и практичниот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците. Теоретската и практичната настава ќе се одвива во специјализирани простории во рамките на ВИТА ИНСТИТУТ или на онлајн видео платформата „ЗООМ“, под менторство на стручен кадар.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува откако ќе биде комплетиран секој модул. Преку писмена проверка, откако ќе биде комплетиран секој модул, ќе бидат дефинирани стекнатите вештини и компетенции. Доколку учесникот го има усвоено материјалот, учесникот се стекнува со сертификат.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Диплома за најмалку завршено средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

48

Пракса

30

Оценување

0

Вкупен број на часови

78

Датум на верификација

16/03/2021

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content