Готвач во угостителски објекти

Главна цел : Целите на програмата се канидатите да стекнат знаења и вeштини од областа на кулинарството: запознавање со опремата на кујната, нејзиното одржување и намена, одржување лична хигиена на кујната и начини и методи на дезинфекција, препознавање на најчестите видови месо користени во угостителските објекти во Македонија, нивна класификација, подготовка и примена во готварството, […]

Организатор на настани

Главна цел на програмата „ОРГАНИЗАТОР НА НАСТАНИ“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за планирање, организација и реализација на свечени, обредно-ритуални, културно-забавни, корпоративни и останати настанати, координација на тимот, примена на мерки за заштита при работа и заштита на животната средина, почитување и примена на законски прописи, кодекс на однесување, работна етика, различни […]

Оператор за приватно сместување

  Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции од областа на работењето во приватното сместување, како и правилно користење на средства за работа, опремата, намирници и инвентар. Операторот за приватно сместување извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, сместување, послужување и испраќање гости. Начинот на реализација […]

Готвач гастроном – напредно ниво

Програмата “Готвач гастроном – напредно ниво” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството и надополнување на делот кој е исклучително важен а тоа е квалитет и анализа на храна во готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот […]

Готвач гастрном – основно ниво

Програмата Готвач гастроном – основно ниво е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на готвење. Во реализација на обуката ќе се применуваат […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Програмата овозможува работно оспособување за Производител на слаткарски производи истата е со времетраење од 220 часа од кои стручно теоретски содржини 50 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука од 170 часа, која се изведува во слаткарска работилница, и/или ресторани и хотели. Програмата е модуларно структурирана така по секоја […]

Слаткар-гастроном

    Програмата Слаткар гастроном е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на слаткарството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на приготвување слаткарски производи. Во реализација на обуката ќе се […]

ПОДГОТВУВАЧ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години да подготвуваат слаткарски производи.Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за подготвување на слаткарски производи.Програмата е во времетраење од три месеци или 280 часа, каде се опфаќаат стручни и […]

Готвач во угостителски објекти на национални јадења во ПолошкиРегион

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект на национални јадења во Полошки Регион. Истата е со времетраење од 200 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која  се изведува во кујни, ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе јаподготвува […]

Бармен

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за профилот бармен во угостителски објект. Барменот може да работи во низа објекти барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Профилот опфаќа широк спектар на активности во делокругот на своите работни активности и активности на […]

Сомелиер

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за презентирање, подготовка и послужување на вино, презентирано и сервирано со стандардни стручни техники за послужување вино и повеќе начини на послужување. Исто така ќе стекне знаења, вештини и компетенции за производството на различни видови вина. Програмата овозможува самостојно извршување на […]

Послужувач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Послужувачот во угостителски објект може да работи во барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Улогата опфаќа широк спектар на активности и […]

Бариста

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за подготовка и послужување на кафе, подготвено со повеќе техники на разните видови кафе и повеќе начини на послужување на кафето, користење на топли и ладни безалкохолни и алкохолни пијалаци во комбинација со кафето. Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се […]

Помошник готвач

      Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за помошник готвач во угостителски објект. Програмата ги опфаќа сите помошни работи и техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Помошник готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување […]

Слаткар

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на приготвување на слаткарски производи. Слаткарот подготвува слаткарски производи и извршува основни слаткарски задачи под надзор на постар слаткар. Слаткарот ги разбира и извршува основните функции во секој дел од слаткарското одделение во кујната или во професионалната слаткарница. Слаткарот […]

Готвач

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвење во производните одделенија во угостителските објекти. Програмата ги опфаќа сите техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се […]

Готвач/ka

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвач во угостителски објект. Во програмата ќе бидат опфатени сите техники на готвење. Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 250 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои ќе се реализираат во […]

Собар/ка

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во угостителско сместувачката дејност (хотели, мотели, други објекти и домаќинствата). Собари/ките / домашните помошнички се вработени или во приватни домови или во комерцијална средина како хотел. Задолженијата варираат во согласност со работната средина, но основните задачи и […]

Рецепционер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските објекти, техниката на работење на приемното одделение во објектите за сместување – рецепциската служба во сместувачките објекти и да се оспособат за нејзина практична примена. Рецепционерот извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, […]

Келнер во угостителски објект

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за послужување на храна и пијалоци во угостителски објекти, како и правилно користење на опремата и инвентарот.  Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се обучат и како да ги подготвуваат и расчистуваат површините за послужување на храна и пијалоци, да ги […]

Гoтвач во угостителски објект

  Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. Oбуката ја изведуваат реномирани наставници со повеќегодишно искуство  во училишта […]

Готвач во угостителски објект

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни од ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја […]

Подготвувач на слаткарски производи

Програмата овозможува работно оспособување за Подготвувач на слаткарски производи. Истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во слаткарска работилница, ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја […]

Келнер гастроном

Програмата “Келнер гастроном” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на послужувањето. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на послужување. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, […]

Готвач во угостителски објект

Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 100 теорија (од кои 65 предавања, 20 проверка на знаења) и 115 пракса. Теоријата и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во Приватната  образовна  установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење ,,Ванчо Прќе“ Штип додека практичниот дел ќе се спроведува во угостителски објекти, со кои   установата […]

Угостител-послужувач

Програмата содржи вкупно 200 часа од  кои 48 теорија, 132 пракса и 20 часа проверка на стекнатите знаења. Теоријата и писмените проверки на знаење ќе се реализираат во Приватната образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење – Ванчо Прќе во Штип, а практичниот дел ќе се изведува во угостителски објекти со кои установата […]