Дигитален Маркетер

Дигитализацијата зема се поголем замав, а целта на оваа програма е ученикот да ја разбере примената и да се подготво за новите барани актуелни позиции за вработување. Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со вештини за дигитален маркетар, што значи ќе може самостојно да раководи со бизнис страници на компании кои имаат […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел за реализација на програмата службеник во сметководство е учеснкот по завршување на обуката да се стекне со знаења, вештини и компетенции за правна рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и големо, […]