• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Козметичар за нега на лице и тело
Програмата Козметичар за нега на лице и тело е наменета за обука на возрасни за стекнување на […]
Верификувана
Козметичар за нега на лице и тело
Програмата „Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа […]
Верификувана
Фризер
Програмата „Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му […]
Верификувана
Личен асистент на лица со оштетен вид
Програмата за лична асистенција на лица со оштетен вид има за цел да придонесе за независно и […]
Верификувана
Англиски јазик за возрасни
Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и […]
Верификувана
Sидар
Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 16 години да изведуваат работни задачи за […]
Верификувана
Вештини за управување и развој на човечки ресурси
Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во […]
Верификувана
Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво
Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за чистење и испитување на […]
Верификувана
Ракувач со ЦНЦ машина
Главна цел на програмата „Ракувач со CNC машина“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за […]
Верификувана
МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, […]
Верификувана