Sakine Xhelladinovska
Trajner profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) Psikolog i diplomuar.
Домен на експертиза: Psikologji (Analiza Transaksionale); – Siguria; – Zumba (Fitness Dance); – Muzikë (vokal, tekst, aranzhim).
Електронска пошта: s.dzeladinovska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content