Викторија Маневска
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) дипломиран менаџер-инжињер за информациски системи

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content