Viktorija Manveska
Trajnues profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) i diplomuar menaxher-inxhinier për sistemet e informacionit
Домен на експертиза: Zhvillimi i zgjidhjeve të softuerit, Menaxhimi i ekipit, Agile, VerifiedCRUM
Електронска пошта: viki.manevska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content