Референт за плати и надоместоци на вработените

  Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана за: Стекнување на познавања за уредување на платата, надоместокот за плата и останатите надоместоци на вработени, согласно правната регулатива во Република С. Македонија; Стекнување на познавања за уредување на придонесите за задолжително социјално осигурување, согласно правната регулатива во […]

Слаткар

  Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето слаткар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во угостителски објекти и слаткарски работилници. Учесникот ќе биде оспособен да подготвува и извршува разни видови слаткарски производи согласно рецептури, како и подготовка и декорација на слаткарски […]