Фризер за жени

Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува со знаења преку стручно теоретска содржина и практична обука. Фризер за жени  треба да има потребни знаења, вештини и компетенции за подготвување на клиентот, миење и негување на косата и скалпот со примена на препарати и техники на […]

Оператор за комјутерски системи и мрежи

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата Оператор за компјутерски системи и мрежи е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за идентификување видови компјутерски мрежи, работење со мрежни уреди и медиуми за пренос на податоци, конфигурирање IP адреси, објаснување мрежни порти и протоколи, тестирања на мрежно ниво, конфигурирање на свич и рутер, опишување […]