Oбработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Посебната програмата за стекнување на вештини за обработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации има за цел да ги обучи учесниците за користење на компјутерска програма за обработка на нумерички податоци. Учесниците ќе се стекнат со дигитални вештини за вршење пресметки, изработка на табели, графичка презентација и анализа на податоци. Стекнувањето на овој вид на вештини може  значајно да ги зголеми конкурентните предности на пазарот на трудот на апликантите за работните места од доменот на сметководството и ревизијата, финансиите и банкарството, продажбата и администрацијата. Предвидената материја ќе се совладува на практични примери, со кои учесниците би можеле да се сретнат во деловното работење.

Програмата ќе трае 18 часови, а часовите ќе се одржуваат 2 до 3 пати неделно

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно образование; основни познавања за компјутерско работење

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

6

Пракса

12

Оценување

Вкупен број на часови

18

Датум на верификација

10/06/2020

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content