ФРИЗЕР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер и истата е со времетраење од 200 часа од кои теорија 59 часа, пракса 141 часа. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони.
По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира.
По завршувањето на програмата учесникот полага завршен испит. Учесниците кои со успех ќе го положат завршниот испит се стекнуваат со Сертификат за Фризер – основен курс по верифицирана програма.
Програмата нуди можност за напредување на повисоко ниво за фризер.

Верификацијата истекува во мај 5, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку основно образование
Возраст над 15 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

59

Пракса

141

Оценување

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

05/05/2022

Тетово

ЗАВАРУВАЧ

Фризер за мажи и жени

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content