Фризер за жени

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува со знаења преку стручно теоретска содржина и практична обука.

Фризер за жени  треба да има потребни знаења, вештини и компетенции за подготвување на клиентот, миење и негување на косата и скалпот со примена на препарати и техники на масажа, потстрижување и обликување на косата, боење и белење на косата, користење на материјали, да води грижа за сопствената безбедност и безбедноста на клиентот, евидентирање и подготвување пресметки за работа, познавање на  правата од работен однос и можностите за водење на сопствен бизнис.

Фризер за жени  мора да поседува знaења, вештини и способности за планирање на работата и обезбедување на услови за истата.

Фризер за жени  треба да почитува и спроведува стандардни процедури за чистење и дезинфекција на алатите, опремата, и работните површини, согласно зададените упатства. Програмата обезбедува работна сила на пазарот на трудот, којашто нуди висококвалитетни услуги и oвозможува водење на занаетчиски дуќан.

Верификацијата истекува во април 7, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование: тригодишно образование и возраст најмалку од 18 години.

Дополнителни барања за кандидатите: дополнителни услови не се бараат.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

140

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content