Службеник во сметководство

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Посебната програма за стекнување на квалификации за службеник во сметководство е конципирана за да ги обучи кандидатите за:
– Водење книговодствена евиденција;
– Изработка на финансиски извештаи;
– Користење на софтвер за водење сметководство.

Програмата е конципирана од три модули. Првиот модул опфаќа обука за книговодствена евиденција на економските трансакции и изработка на финансиски извештаи.
Вториот модул опфаќа обука за користење на софтвер за водење сметководство, кој е од отворен тип и учесниците може да го користат неограничено и по завршувањето на курсот.
Програмата ќе трае 100 часови, а часовите ќе се одржуваат 2 до 3 пати неделно.
Успешното завршување на оваа програма ќе ја зголеми конкурентноста на учесниците на берзата на трудот за работните места од областа на сметководството и финансиите.

Верификацијата истекува во јуни 14, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно образование; основни познавања за компјутерско работење

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

140

Оценување

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

14/06/2021

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content