Сервисер на машини за шиење

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаење, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиење, објаснува функционирање на секоја машина за шиење, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизам, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги доставува дефектите. Применува стандардни машински бодови за шиење според SI систем. Редовно врши контрола и ги одржува машините за шиење. Подесува машини за шиење. Пополнува сервисна книшка по завршено одржување/сервисирање. Користи заштитни мерки и средства при работа. Применува упатства за одржување и функционирање на машините за шиење

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Потенционалниот кандидат треба да има завршено најмалку основно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

45

Пракса

160

Оценување

0

Вкупен број на часови

205

Датум на верификација

17/06/2021

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content