Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да:

  • планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега;
  • почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице;
  • познава, разбира и применува основни знаења за услугата помош и подршка во домашни услови и поддршка во секојдневните активности за палијативна нега на лицата;
  • спроведува активности за исполнување на слободното време, по препорака на стручни лица.
  • извршува своите задачи во согласност со етичките норми, релевантните законски стандарди, кодекси на работа и методи за добра комуникација со корисници те и семејствата, и се залага за препознавање и спречување на злоупотреба;
  • се грижи за квалитетот на извршената работа, безбедноста и здравјето на работната и животната околина и применува протоколи за заштита при работа во домот или установата.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

  • завршено минимум основно образование
  • најмалку 18 годишна возраст

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

90

Пракса

160

Оценување

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

23/12/2020

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content