Негувател на стари и немоќни лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата има за цел да развие знаења и вештини за пружање нега на стари  и изнемоштени лица кои поради хронична болест или поради возраста не се во состојба да се грижат сами за себе. Програмата е насочена кон запознавање и едукација на учесниците за обавување на услугата нега на стари и изнемоштени лица како и  запознавање со основните карактеристики на стареењето и староста како основни предуслови за адекватна грижа за старите лица.Програмата сесостои од 270 часа ( теоретски и практичен дел) кои треба да обезбедат знаења, вештини и компетенции кај учесникот кој ќе ја следи оваа програма и ќе биде подготвен да извршува работи како: помош на старите лица во исхрана, одржување хигиена, навремено давање на терапија по препорака на лекар, да забележува промени во здравјето и да ги извести соодветните лица,шетање во природа, читање и други секојдневни активности како и   овозможување на психолошка и социјална поддршка на старите лица.Теоретскиот дел ќе се реализира во опремена училница или кабинет додека практичната реализација на програмата ќе се одвива во здравствена установа или во домови за стари лица. По успешно завршување на обуката учесниците ќе се стекнат со сертификат „Негувател на стари и немоќни лица“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Минимум основно образование

Над 17 год возраст,

Негативен наод на брис од нос и грло

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

85

Пракса

185

Оценување

Вкупен број на часови

270

Датум на верификација

22/09/2020

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content