Негувател/ка на стари и немоќни лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да се стекне со знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и други потреби се во изнемоштена состојба и неможност да се грижат за себе.

Програмата содржи пет модули  и учесникот во обуката ќе се оспособи да: подготвува и организира работно место и начин на комуникација, помага при одржување на лична хигиена, исхрана, транспорт, следи физички и психички промени кај старо и немоќно лице, помага при набавка и примање на редовната терапија со лекови, применува на прописи од системот на социјална заштита во делот за стари и немоќни лица

Начин на реализација на програмата е преку теоретска и практична настав и води до стекнување на сертификат „Негувател/ка на стари и немоќни лица“.

Времетраењето на програмата е 215 часа од кои 75 часа се теорија и 140 часа практична обука. Теоретскиот дел од програмата ќе се реализира во опремена просторија. Вреднувањето на постигнувањето на учесникот е по завршувањето на теоретскиот дел од обуката се спроведува проверка со тест, а по завршување на практичната обука следи и завршен испит. По успешно положен завршен испит учесникот се стекнува со сертификат „Негувател/ка на стари и немоќни лица“.

Верификацијата истекува во јуни 4, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот во програмата можe да бидe лицe со минимум завршено основно образование и возраст од најмалку 18 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

75

Пракса

140

Оценување

0

Вкупен број на часови

215

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content