Компјутерски вештини за административни работи

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Учесникот ќе:

  • креира и управува со датотеки, користи концептите и начините на архивирање и компресија на податоците;
  • ги осознае хардверските компоненти на компјутерот и нивно поврзување;
  • ја објаснува важноста на компјутерската технологија во современиот начин на живот и работа;
  • ги познава хардверските;
  • ги објаснува поимите за софтвер, оперативен систем, функцијата на оперативниот систем и системот на датотеки;
  • знае да печати документ;
  • употребува интернет и е-пошта при работа и комуникација;
  • ги разликува типовите на злонамерни софтвери и заштита од нив;
  • знае да работи со програма за обработка на текст(Microsoft Word);
  • знае да работи со програма за табеларни пресметувања (Microsoft Excel);

•           знае да работи со програма за презентација Microsoft PowerPoint.

Верификацијата истекува во март 17, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област, но треба да имаат завршено најмалку средно образование.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

18

Пракса

42

Оценување

0

Вкупен број на часови

60

Датум на верификација

17/03/2022

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content