Козметичар за нега на лице и тело

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, препарати и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за козметичар за нега на лице и тело.Времетраењето на програмата е 230 часа од кои 70 часа стручна теорија, 160  часа се практична обука во реални работни услови. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата. Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви во козметиката (Напреден курс и Специјализиран курс). Обучувачи во програмата ќе бидат лица со искуство во струката. Проверка на знаењата и вештините се изведува во текот на обуката и на крај со завршен испит. По успешно положен завршен испит учесникот ќе се стекне со сертификат за работно оспособување за  Козметичар за нега на лице и тело

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст до најмалку 15 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

70

Пракса

160

Оценување

0

Вкупен број на часови

230

Датум на верификација

16/04/2021

Скопје

Шминкер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content