Готвач во угостителски објект

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата овозможува оспособување на кандидатите за Готвач -Угостител и истата е со  времетраење од 156 часа, од кои 31 час за теоретскиот и 125 часа за практичниот дел, опфаќа  стручно-теоретски предавања кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вовед во практичната обука која ќе се изведува во опремена кујна  . Oбуката ја изведуваат предавачи со повеќегодишно искуство. Програмата за Готвач-угостител овозможува учесниците низ теоретска и практична настава да се запознаат со организација на работа во угостителските кујни, со организацијата на работниот простор, со заштита и безбедност при работа , со опремата и инвентарот – намена и начин на одржување, ќе се оспособат да ракуваат со опремата и инвентарот, ќе се запознаат со стручната терминологија, низ практични часови ќе научат самостојно да ги извршуваат работните задачи, да ги совладаат готварските вештини кои се однесуваат за подготовка на: супи, консоме, чорби, потажи, ладни предјадења ,топли предјадења, сосови и фондови, јадења од риба, готвени јадења, печења, јадења по порачка, јадења на скара, варива и гарнири, како и јадења од националната кујна. Во еден дел ќе биде опфатена  диеталната, вегетеријанската и безглутанската кујна. Во текот на обуката ќе  се посвети вниманије и на начинот како се сервира, аранжира и декорира јадењето. По успешно положениот завршен испит учесникот се стекнува со сертификат ГОТВАЧ ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ.

Верификацијата истекува во ноември 18, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование: основно образование и возраст од најмалку 16 години.
Потребно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка).
Дополнителни барања за кандидатите: дополнителни услови не се бараат.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

31

Пракса

125

Оценување

0

Вкупен број на часови

156

Датум на верификација

18/11/2022

-

-

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content