ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Цел на програмата Учесникот со изучување на програмата за оператор за графички дизајн ќе ги реализира следниве цели:   Да толкува типографија, теорија на бои, фотографии, layout, блокирање и други теории и вештини за дизајн; Да креира логоа и пакети за брендирање за потенцијални клиенти; Да користи основни алатки и можности на Adobe Photoshop, Illustrator, […]