Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ВОРТЕКС ДООЕЛ Скопје

ЕМБС

6234976

Град

Скопје-Аеродром

Поштенски код

1000

Адреса

Бул. ,,Видое Смилевски – Бато" бр. 8а, лок.7

Општина

Аеродром

Регион

Скопски

Име на контакт лице

Ирена

Телефонски број на контакт лицето

070728518

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван