Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

"Друштво за производство, тргaовија и услуги ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИЗИЈА ДОО Куманово"

ЕМБС

6972250

Град

Куманово

Поштенски код

1300

Адреса

СРЕЌКО ПУЖАЉКА 1/3-1  

Општина

Куманово

Регион

Североисточен

Телефонски број на контакт лицето

070/226-228  

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван