Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

Сојуз на стопански комори на Македонија – Македонски центар за наука, истражување и едукација

ЕМБС

5899524

Град

Скопје

Поштенски код

1000

Адреса

ул. Црвена Скопска Општина бр.10

Општина

Центар

Регион

Скопски

Име на контакт лице

Маја Савеска

Телефонски број на контакт лицето

02 3091 440

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван