Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

Приватен центар за стручна обука АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИќ Скопје

ЕМБС

6493270

Град

Скопје-Центар

Поштенски код

1000

Адреса

БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД 43 А/1-1

Општина

Центар

Регион

Скопски

Телефонски број на контакт лицето

02/3220-054

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван