Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

Средно стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово

ЕМБС

4028830

Град

Куманово

Поштенски код

1300

Адреса

с. Долно Којнаре, б.б.

Регион

Североисточен

Име на контакт лице

Владо

Телефонски број на контакт лицето

075281512

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван