Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

Друштво за производство, трговија, консалтинг и услуги ЈАВЕН АДВЕРТАЈЗИНГ ДООЕЛ увоз извоз Битола

Краток назив на понудувач на услуги

ЈАВЕН АДВЕРТАЈЗИНГ ДООЕЛ Битола

ЕМБС

7261462

Град

Битола

Поштенски код

7000

Адреса

Климент Охридски 4/4, Пелагонка 2 Битола

Општина

Битола

Регион

Пелагонија

Име на контакт лице

Ана Ристевска

Телефонски број на контакт лицето

078 391 978

Тип на понудувач на услуга

Верификуван