Врз основа на член 41 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

 

ЈАВЕН ОГЛАС

 

за избор на Национален експерт за изработка на функционална и техничка спецификација за развој на веб платформа за верификација на програми за образование на возрасните

 

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на Национален експерт за изработка на функционална и техничка спецификација за развој на веб платформа за верификација на обуки за возрасни за проектот ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА АГЕНДА ЗА УЧЕЊЕ НА ВОЗРАСНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING IN NORTH MACEDONIA), (PROJECT NUMBER: 101144104-MKD EAAL-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA) (1 извршител).

 

Заинтересираниот кандидат треба да ги исполнува следниве услови:

 

 

За предност ќе се смета:

 

 

Заинтересираниот кандидат треба да достави:

 

 1. Пријава која треба да содржи:
  • име и презиме,
  • адреса на живеење,
  • телефонски број и електронска пошта за контакт,
  • степен и вид на стекнатото образование,
  • години на работно искуство во образование
  • учество во имплементација на ИТ проекти во образование.

 

 1. Кратка биографија.

Потребната документација кандидатот да ја достави на е-пошта до: konstantin.hristovski@cov.gov.mk.

 

со назнака: Национален експерт за обука на обучувачи за работа со возрасни, PROJECT NUMBER: 101144104-MKD EAAL-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA

 

во рок од 5 дена од денот на објавување на огласот.

 

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапката за одлучување.

 

Публикуван на 23.04.2024 година.

 

Прием на апликации до: 27.04.2024 година.