Претставник од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје учествуваше на конференција Секогаш е добро време за учење: Финална конференција од Акциониот план за образование на возрасни (It`s always good time to learn – Final conference on Adult Learning Action Plan), во организација на Европска Комисија, која се одржа во Будимпешта од 7-ми до 9-ти март 2011 година.

budapestЦелта на конференцијата беше да се презентираат активностите кои се направени во претходните три години во областа на образованието на возрасните, согласно Акциониот план, како и да се дадат насоки за следниот Акционен план за образование на возрасни

Напишете коментар