Во рамките на ИПА Твининг проектот се организираше студиска посета  во Шпанија, Мадрид во периодот од 22-27 Ноември 2012, на која учествуваа директорката на ЈУ Центар за образование на возрасни Г-ѓица Линдита Ќазими и дел од вработените во ЦОВ. Целта на студиската посета беше запознавање на шпанскиот систем за образование на возрасни преку посета на значајни институции и организации како што се:

-Министерство за образование (Запознавање со различните сектори и нивните активности)

-Центри за образование на возрасни (Системи на формално основно и средно образование за возрасни , обуки за вработување)

-Агенција за вработување (Создавање и одржување на Државниот регистар на провајдери на обуки )

-Приватен образовен центар за возрасни-Толедо (Валидација на програми и услуги од гледна точка на давателот на услуги)

-Ромскиот Секретаријат (Презентација на програми за социјална вклученост)

-Националниот институт за квалификација INCUAL (Проценка и официјална акредитација на професионални  квалификации)

– Генерален директорат за Насока/Советување и ВЕТ (Насоки на издавање на сертификати и дипломи)

Напишете коментар