На 16 мај 2012 година, во средното училиште Коле Нехтенин во Штип се организираше работилница со наслов “Pабота и обука”. Главниот говорник на работилницата беше експертот од Франција, Г-ѓа Колет Симон Ramillien

Твининг проект: „Поддршка за градење на капацитетите на Центарот за образование на возрасните, развој на програми за образование на возрасни и програми за описменување и за дооформување на основното образование на исклучените лица“

Рaботилница бр. 1, Акт. 2.1 M 4: Партнери за регионален проект

Развој на односот „Работа и обука“

Датум: 16 мај 2012

Место: Средно електро-машинско училиште „Коле Нехтенин“ – Штип

Општи цели на работилницата

Воспоставување на тесно партнерство со економските чинители, институции и провајдери на стручно образование

Идентификување и дефинирање на регионални пилот програми за образование на возрасни

Напишете коментар